Jaarverslag 2017

Inkomsten en uitgaven per programma

Gerealiseerd € 294.135

Afwijking € 838

bedragen x € 1000

Gerealiseerd € -298.784

Afwijking € 3.739

Gerealiseerd € 74.295

Afwijking € -4.657

1. Zorg en welzijn

Gerealiseerd € -5.024

Afwijking € 1.549

Gerealiseerd € 67.591

Afwijking € -335

2. Werk, inkomen en onderwijs

Gerealiseerd € -26.890

Afwijking € -139

Gerealiseerd € 16.686

Afwijking € -266

3. Voorzieningen voor sport, cultuur en ontmoeten

Gerealiseerd € -2.770

Afwijking € 251

Gerealiseerd € 5.102

Afwijking € 10

4. Veiligheid

Gerealiseerd € -163

Afwijking € -28

Gerealiseerd € 28.163

Afwijking € 988

5. Mobiliteit en openbare ruimte

Gerealiseerd € -17.574

Afwijking € -1.124

Gerealiseerd € 15.608

Afwijking € 1.968

6. Duurzaamheid, milieu en buitengebied

Gerealiseerd € -14.450

Afwijking € -1.832

Gerealiseerd € 24.756

Afwijking € -649

7. Ruimtelijke ontwikkeling en wonen

Gerealiseerd € -19.270

Afwijking € 131

Gerealiseerd € 23.538

Afwijking € 666

8. Economie en vrije tijd

Gerealiseerd € -20.153

Afwijking € -687

Gerealiseerd € 36.143

Afwijking € 2.707

9. Bestuur, organisatie en dienstverlening

Gerealiseerd € -6.553

Afwijking € -1.842

Gerealiseerd € 2.253

Afwijking € -1.270

10. Financiën en belastingen

Gerealiseerd € -185.939

Afwijking € -18